Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
25 sept 2019 - Patuhi harga maksima

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 25 September. - Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi (JPKE) di Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna mencatatkan kadar kepatuhan Akta Kawalan Harga yang menggalakkan bagi bulan Julai dan Ogos 2019 dengan rekod masing-masing sebanyak tujuh dan dua kesalahan berbanding 22 dan 14 kesalahan pada tempoh yang sama tahun lepas.

Walau bagaimanapun, para peniaga terus dinasihatkan untuk sentiasa mengamalkan langkah-langkah bersesuaian bagi memastikan kepatuhan terhadap Akta Kawalan Harga.

Dalam tempoh dua bulan kebelakangan, JPKE mengeluarkan kompaun berjumlah BND500 kepada tiga buah syarikat perniagaan dan satu kompaun berjumlah BND700 kepada sebuah syarikat perniagaan bagi kesalahan berulang, iaitu menjual minyak masak melebihi harga maksima.

Read more

Attachments
Created at 9/26/2019 10:12 AM by Awg Mohammad Haimi Bin Yarmin @ Yamin
Last modified at 9/26/2019 10:12 AM by Awg Mohammad Haimi Bin Yarmin @ Yamin